Články

Zajímavosti ze světa pohybu

Živly – Voda

živly - voda

Pokud zabrousíme do dávné historie, spojujeme pojem živel se symbolikou tvoření života na Zemi. Lidé věděli, že mezi základní podmínky života patří voda, země, vzduch a oheň. Těmito prvkyživly – od slova „živý“, pracovala starověká filozofie a počet čtyř elementů odpovídal například počtu ročních období, světovým stranám, stabilitě čtverce, čtyřem temperamentům aj.

Platón přidal ke čtveřici živlů spojující „pátou esenci“, kterou nazýváme – éter. Ten propojuje všechny živly, je vše ve všem a nic v ničem, neboť je tato esence neuchopitelná, ale nese v sobě ostatní hodnoty elementů. V budhismu se nazývá pátý element – duch, v japonské verzi „prázdný prostor“. Tradiční čínská medicína hovoří o pěti prvcích, kterými jsou dřevo, oheň, země, kov a voda. Tyto symboly jsou brány jako přírodní i lidské, neboť člověk je součástí přírody.

Živly jsou stále v pohybu a proudění, propojování a mísení tak, aby se proměňovaly do různých životních forem. Zrnko zeminy odnáší vítr, oheň vodou zasyčí a mění se v páru, což je vzduch, který je schopen vysušit, zmrzlá voda rozrušit… Proto lidé mají od pradávna k přírodním zákonům respekt, protože mocnost žádného ze živlů nemůžeme překonat.

Jednotlivé elementy se projevují v našem těle, jejich energie je zastoupena v našich orgánech a přenáší se na naši psychiku. I dvanáct znamení zvěrokruhu dělíme do čtyř skupin dle živlů. Proto nám symbolika elementů ukazuje zákonitosti fungování, což nám může pomáhat v hledání souvislostí na naší životní cestě a pochopení určitých situací. Vede nás při pouti za poznáním a k seberozvoji.

Pokud si představíme jednotlivé elementy v našem fyzickém těle, voda je tekutá, vzduch plynný, oheň zářivý, zem je pevná a éter vše prolíná. Proto vodu spojujeme s transportem, vzduch s dýcháním, oheň s trávením a zemi s pevnými látkami.

Voda – základ života

Veškerý život z ní povstal, je základem života, nepostradatelná. V našem těle představuje nejvíce zastoupenou složku (cca 70 %), stejně jako na planetě Zemi. Nejdůležitější transportní látky v těle jsou tekuté – krev, lymfa a eliminují odpadní látky.

Jistě Vám hned na mysl přijde krásný chemický vzorec, který i o půlnoci vysypeme z rukávu, ale přesto se k vodě mnohdy chováme bez úcty a respektu. Voda má unikátní vlastnosti, neustále se mění, cyklus vody tvoří nekonečný koloběh, proměňuje se v různá skupenství (kapalné, plynné, tuhé) a disponuje energetickou pamětí. A přitom se o ní mluví jako o čiré, bezbarvé kapalině bez zápachu. Jak nám voda voní?

Voda směřuje vždy dolů, kapky padají z nebe, stékají se v potůčky a řeky pokračují do moře. Vždy si najde svou cestu a má silný očistný charakter. Vybavíte si ten pocit, když prší? Ta čistota a energie, nové nápady a odplavení nepotřebného. To, co si představíme v podobě vláhy pro rostliny, smytí prachu a nečistot, můžeme vidět a pociťovat na našem fyzickém těle. Nová energie po koupeli či osprchování, blaho po napití pramenité vody ze studánky a omytí obličeje, pocity naplnění při letním dovádění u rybníka nebo zimní koulovačce.

Voda je symbolem pro emoce. City nás také omývají – přicházejí a odcházejí v určitém období a našem rozpoložení, různě silně nás zaplavují a poté odcházejí. Učíme se tím proplouvat na povrchu či do hloubky, čímž se učíme vztahům. Pokud proces omývání považujeme za očistný, pozor na opačnou stránku věci, neboť „stojaté vody zatuchají“…

Orgány fyzického těla pro element vody jsou LEDVINY a MOČOVÝ MĚCHÝŘ, voda patří k období ZIMY, proto mají ledviny rády teplo. K vodě přiřazujeme temperament FLEGMATIKA a vodní znamení zvěrokruhu RAK, ŠTÍR a RYBY.

Z psychologického pojetí jsou povahové rysy pro element vody tolerance, laskavost, přátelství a empatie. Tvoří soulad, harmonii a krásu. Cílem je snaha o budování harmonických vztahů sami k sobě, v rodině i v týmu. Láska a vděčnost, podporuje naši imunitu. Mezi projevy nesouladu vodního živlu v nás patří obtížné rozhodování, nastavování si hranic a umění říkat „ne“. Možná proto má krab ulitu, štír jedovatý bodec a ryba je němá – jak to v přírodě i v životě chodí – útěk nebo útok. 🙂

O vlivu vody a pitném režimu bylo, je a ještě bude mnoho napsáno a setkáváme se s různými doporučeními. Víme, že vodu vylučujeme spolu s odpadními látkami převážně močením, ale i pocením a dýcháním. Nízký příjem vody vede postupně ke vzniku různých nemocí a příznaky na fyzickém těle bychom neměly zanedbávat. Nečekejme, až budeme mít žízeň, udržujme harmonii proudění vodního elementu vědomě. Mezi plíživé příznaky dehydratace patří například tmavá moč, zácpa, suchá kůže, vyčerpanost i bolesti kloubů, bolesti hlavy, sucho v ústech a poruchy imunity.

Mějme se rádi, chovejme úctu a lásku jak k sobě a okolí, tak hlavně k přírodě, a tím i k vyšším hodnotám a zákonitostem života.

Barbora Jarolímková, fyzioterapeutka CPA