Články

Zajímavosti ze světa pohybu

Radost z dýchání

Radostně se nadýchnout a radovat se ze života. Vždyť vzduch poskytuje nadhled, čistí prostředí tím, že odfoukne nechtěné a skrze něj přijímáme nové a krásné. Vzduch přichází do našeho těla s dechem, přijímáme ho do plic. Správné dýchání výrazně ovlivňuje naše fyzické i duševní zdraví. Toto vše může v současné době pro mnohé z nás představovat „nedostatkové zboží“. Jak to udělat, abychom se cítili zdravě a dobře se nám dýchalo? Zprávy různého charakteru na nás útočí ze všech stran jako vichr. Obavy a strachy nás velice limitují a oslabují. Nedovolme jim, aby v nás odfoukly to dobré a krásné, bojujme o svůj dech jako o život. „Dech je naplněním života“.

Vzduch, jako jeden z pěti živlů, spojuje, dává nám nové nápady a podporuje myšlení. Energie vzduchu je mladá, rychlá a plná života. Proto vzduch souvisí s pohybem, vývojem a postojem, ale též nám sděluje naše vnitřní chyby a zmatky. Živly ovlivňují naše bytí na Zemi od pradávna a následně se zrcadlí v energetice orgánů jako pětice elementů. Jedním z nich je kov, orgány kovu jsou plíce a tlusté střevo. Tyto orgány řídí naši energii a kontrolují imunitu.

V každém dni můžeme sami pro sebe něco udělat, byť krůčky se mohou zdát nepatrné. Postupně měnit určitý nevyhovující stereotyp pohybu a přispívat ke zlepšení fyzické a psychické kondice. Naučit se lépe dýchat, dech pozorovat, začít vnímat jeho dar a sílu. Poznáváme tak hlavně sami sebe a svou jedinečnost. Vraťme si radost ze života právě tím, že posílíme své plíce. Jak? Čistě se nadýchneme, jak na úrovni fyzické, tak psychické.

Úroveň fyzické roviny představuje dechová rehabilitace, což je soubor fyzioterapeutických technik, které se používají v léčbě akutních i chronických plicních onemocnění a všude tam, kde nám zdravotní stav komplikuje dušnost. Dechová gymnastika vede ke zlepšení funkce plic, lepšímu a hlubšímu dýchání, usnadňuje odkašlávání a zvyšuje pružnost hrudníku. Základem pro zdravé dýchání je správné držení těla, správný postoj. Před nácviky můžeme využít míčkování (využití molitanových míčků), jako podporu a přípravu na nácvik správného dechu, kdy cílem je podpora relaxace svalů (krčních, hrudních, oblasti pletence ramenního a svalů pánve), čímž ovlivníme křečovité stažení hladkých svalů průdušek a vyvoláme vykašlávání hlenu.

Za správný stereotyp dýchání považujeme techniku, kdy nadechujeme nosem tak, abychom nezvedali ramena a vydechujeme pomalu a plynule v přirozeném poměru 1:2. Stereotyp dýchání se skládá z fází, vdechujeme nosem a ústa jsou zavřená, vdechová pauza, výdech ústy a výdechová pauza.

Za správný typ dechové techniky považujeme brániční dýchání. Bránice představuje hlavní dechový sval, spolu s ní pracují při nádechu zevní mezižeberní svaly, při výdechu vnitřní mezižeberní svaly, svaly dna pánevního a hluboké břišní svaly, kvalitní souhra těchto svalů vytváří podporu pro správné a bezbolestné držení páteře – hluboký stabilizační systém.

Mezi nesprávný stereotyp dýchání patří hrudní, které přechodně můžeme zažít při napětí a stresu, kdy jde proud vzduchu jen do střední části plic. Nejhorší variantou je podklíčkové dýchání, které je velmi povrchní a rychlé, dech směřuje jen do horní části plic, je vyvolán silným stresem a strachem. Při nesprávném stereotypu pracují především svaly krku, dech je povrchní a přetěžují se svaly této oblasti, což postupně vede k vadnému držení těla (předsunuté držení hlavy a ramen, blokády žeber) a bolestem hlavy.

Respirační fyzioterapie je oblast, ve které různými technikami dosahujeme čistoty dýchacích cest. V souvislosti s pohybovou aktivitou se seznámíme s dechovou gymnastikou, kterou rozdělujeme na statickou a dynamickou.

Statická dechová gymnastika má za cíl obnovení dechově pohybové funkce, volnost a otevřenost dýchacích cest tak, aby se mohl zlepšit stereotyp dýchání. Jedná se o samostatné dýchání bez pohybu ostatních částí těla. Pohyblivost je soustředěna do oblasti hrudníku, břicha a zad. U výdechu můžeme trénovat různé typy jako například foukání, usilovný výdech, brzděný výdech či výdech nosem aj.

K aktivnímu cyklu dechových technik patří kontrolní dýchání a cvičení hrudní pružnosti. Kontrolní dýchání je volné a jemné dýchání s využitím základního stereotypu s aktivizací dolních žeber a horní poloviny břišních svalů a uvolnění horní poloviny hrudníku a relaxaci svalů pletenců ramenních. Hrudní pružnost trénujeme hlubokým a plynulým vdechem nosem a nesilových pozvolným výdechem. Cvičení vede k lepší mobilizace a protažení tuhých a zablokovaných struktur dechové pohybové soustavy horní poloviny těla.

O dynamickou dechovou gymnastiku se jedná tehdy, pokud doplníme pohyby hrudníku i pohyby dalšími částmi těla. Cvičení může být i energeticky náročné, proto uplatňujeme postupnou adaptaci na tělesnou zátěž. Pravidelným cvičením si zlepšujeme oběhově-dechovou kondici. Opět jsme u pravidelnosti, vytrvalosti a snaze změnit něco málo, abychom mohli být na sebe hrdí. A kam se bili stateční muži? Přece do hrudi.

Úroveň psychické rovinypředstavuje radost z dýchání, čímž se radujeme ze života. Je potřeba se naučit o sobě mluvit a projevovat se, což může po nás chtít určité přehodnocení priorit. V této oblasti můžeme využít mnoho principů a směrů, které se vzájemně prolínají. Jako příklad si můžeme uvést vůně, které vdechujeme (aromaterapie), bylinky (čaje), relaxační techniky spojené s dýcháním, masáže…a jistě mi dáte za pravdu, že je vše jako nitkou dechu propojeno a vše souvisí se vším…

Přejme si vzájemně svobodně a volně dýchat z plných plic, klidné zastavení a uvědomění si, co je pro nás opravdu v životě důležité.

Barbora Jarolímková, fyzioterapeutka CPA