Články

Zajímavosti ze světa pohybu

Čakry

Čakry

Čakry neznamenají žádné čáry-máry, přestože to tak na první pohled může vypadat. Dostáváme se, možná pro někoho, do neznámé či tajuplné oblasti. Je přirozené, že pokud o něčem nevíme a nemáme hmatatelný důkaz o existenci, tak to prostě „není“. Budu se proto snažit tímto článkem, alespoň trochu prolomit přímé hranice mezi fyzickou a psychickou stránkou naší osobnosti.

Lidé si od pradávna pokládali, pokládají a pokládat budou, otázky o lidské existenci. Co je smyslem našeho života? Vše běží dle dokonalých vesmírných zákonů a ve všem vládne dokonalý pořádek. Zasahováním do tohoto pořádku vzniká nemoc. Tělo má vrozené předpoklady pro léčení. Nejsme neměnné bytosti, ale procházíme na věčné pouti a rozšiřujeme si své zkušenosti. Duše je naší nesmrtelnou součástí a má jí každý, přestože si ji někteří nemusí uvědomovat. Duše nemá začátek ani konec, pouze se vyvíjí k dokonalosti. Psychologie je věda o duši, ale jak začlenit náš psychický vývoj do všedního života? Zjistíme-li, jakým způsobem jsme na životní pouti poháněni, dostane se nám mnoho odpovědí…

Všude kolem nás je energie = síla. Život představuje pohyb energií. Myslím, že každý z nás používá bez velkého přemýšlení slova: „Dnes na toto nemám energii. Dnes to byl takový příval energie, že šla práce sama…“. Naše životní energie se projevuje stavem energií v čakrárním systému. Ten je doplňován duální energií, která působí nepřetržitě v každém okamžiku. Jedná se o vesmírnou energii (jang) a zemskou energii (jin), které proudí nepřetržitě dovnitř a ven, ale naše vědomí to nevnímá. Nemůžeme si ji schovat a někdy použít. Proudění této energie je nejsilnější podél páteře, kde se právě nacházejí energetická centra = čakry.

Čakra – v českém významu znamená pojem kolo, kruh, otáčení. To vše symbolizuje čakru, která jako vír vody nasává vesmírnou energii, která uvnitř rotuje ve spirále a jsou vzájemně propojeny. Naše fyzické tělo má 7 hlavních čaker okolo páteře a dalších 25 čakrárních kanálů (nádí), které symbolizují tzv.meridiány. Výkonnost čaker je závislá na emocionální rovnováze, energetickém otisku inkarnací a výrazně ovlivněna pocity strachu, viny, zloby či míry lásky. Prolíná se v nich minulost, přítomnost i budoucnost, neboť pohled vesmíru není lineární, ale komplexní.

  • 1.čakra = kořenová – jedná se o vůli být, žít, stabilita na Zemi, sebeuvědomování si
  • 2.čakra = křížová – jedná se o sebeúctu, uznání svých potřeb a potřeb druhých
  • 3.čakra = solární plexus – vlastní hodnota, žít život bez viny a strachu, centrum síly
  • 4.čakra = srdeční – láska k sobě a všemu živému, štěstí uvnitř, citlivost, otevřenost
  • 5.čakra = krční – sebevyjádření potřeb a pocitů, komunikace, seberealizace, tvoření
  • 6.čakra = třetí oko – intuice, odpovědnost sám za sebe, své myšlenky i své konání
  • 7.čakra = korunní – vědomí sám sebe a svého významu na Zemi

První tři čakry se vztahují k osobnosti, ta je nositelem duše na zemi, neboť bez fyzického těla bychom nemohli konat své úkoly. Jedná se o dolní polovinu těla, symbolizuje minulost a hodnota je – JÁ MÁM. Představuje materiální hodnoty, vztahy a rodinné vazby, především vztahy s rodiči.

Čtvrtá čakra je sídlem energie duše, jejímž úkolem je láska, vyjadřuje přítomnost a hodnotou je – . Nejvýznamnější hodnotou je láska k sobě! Zde se nám promítají vztahy s partnerem.

Horní část těla pro nás představuje budoucnost, jedná se o naději a víru. Pátá, šestá a sedmá čakra vyjadřují vztah k duchu a symbolizují hodnotu – JÁ JSEM. Zde máme vztahy se svými dětmi.

Veškeré vztahy jsou ale vyvážené teprve tehdy, když se na vše „díváme“ vyvážeností srdeční čakry, kdy je duše v harmonii. Poté nevzniká napětí, nečiní se rozdíly v síle, ale rodí se úcta a respekt. Jediným lékem na všechny „nemoci“ je láska, bezpodmínečná láska.

Z celkového pojednání ezoterní a spirituální psychologie jsou toto jen střípky poznávání a skládání do „mapy života“. Bylo, je a bude ještě mnoho vysloveno, napsáno, zničeno i obnoveno, neboť to je možná právě onen úkol, který zde máme vykonat a „něco pochopit“… 🙂

„Láska je svoboda, nikoli ovládání.
Láska je požehnání, nikoli posluhování.“

Přeji Sobě, Vám, Nám, abychom věřili…

Barbora Jarolímková, fyzioterapeutka a masérka CPA