Články

Zajímavosti ze světa pohybu

Alternativní masážní techniky

Alternativní masážní techniky

Kdo z nás by se rád neocitl na krásném a klidném místě a nenechal se opečovávat za přítomnosti líbivých tónů relaxační hudby. Pokud si představujeme pod slovem „péče“ masáž, znamená to rozmanitost mnoha druhů a stylů, ale cíl bývá většinou stejný. Cítit se příjemně a spokojeně na těle i na duchu.

Masáž je jistý metodický postup, při kterém aplikujeme určitý tlak prsty na sval. Jak se budeme dozvídat o dalších druzích masážních technik, tlak můžeme vyvíjet nejen prsty, ale i dlaněmi, klouby ruky, předloktím, lokty, ale i koleny či ploskou nohy. Masáž působí nejen na svaly, ale pracuje s kůží, podkožím a měkkými tkáněmi, které ovlivňují reflexní pochody v těle, což vede k harmonizaci svalového napětí a celkové relaxaci a regeneraci organismu. Proto veškeré léčebné či terapeutické masážní techniky mají společný cíl. Odstranit únavu a zvýšené svalové napětí, navodit očistu a rozpouštět blokády těla i mysli.

Rozlišujeme základní dvě skupiny, nebo-li odvětví, které si můžeme představit jako pojem západní a východní medicína. Jako první si pojmenujeme LÉČEBNOU MASÁŽ. Již z názvu můžeme odvodit hlavní cíl této masáže – léčba. Jedná se o cílenou součást fyzioterapie, kde v popředí zájmu stojí fyzické tělo a klinická efektivita je založena na důkazech jako je prokázaný proces hojení, zvýšení metabolických dějů v těle aj. Druhou skupinu představuje tzv. MASÁŽNÍ PROCEDURA, což spadá do kategorie WELLNESS, neboť právě toto označení znamená soulad mysli, těla a ducha. Této kategorii bych ráda v článku věnovala větší pozornost a myslím si, že si to právem zaslouží. Pokud se má člověk cítit dobře, měla by z toho plynout fyzická, duševní i sociální pohoda.

Existuje přes 100 druhů různých masážních technik. Nejstarší dochovaný popis pochází z čínského rukopisu kolem roku 2700 př.n.l., kde se doporučovala automasáž jako prevence proti zdravotním obtížím. Roku 1830 popsal švédský pedagog a propagátor zdravotního tělocviku Pehr Henrik Ling základní formu masáže, která se nazývá švédská a v západní kultuře je považována za klasickou. Rozmanitost masážních technik vychází především z odlišných kulturních základů, které se nakonec v mnoha druzích různě prolínají. Vliv mají tradice, náboženství, roční období, klima, ale především osobnost terapeuta – maséra.

Další rozdělení můžeme popisovat dle charakteru prováděné techniky, a to na plošné a bodové. Mezi plošné techniky řadíme právě klasickou švédskou masáž, kde se vyskytují tahy, pojmenované jako tření, vytírání, hnětení, tepání. Dále sem patří například aromamasáž, která je spojena s vonnými oleji a esencemi, výrazně terapeutická je manuální lymfodrenáž, léčebné účinky vody využívá podvodní masáž a v popředí zájmu je i ajurvédská masáž, která pochází z Indie. Do skupiny bodové řadíme mnoho, více či méně známých druhů technik, například akupresura, meridiánová masáž, reflexologie, Shiatsu, baňkování, moxování, lávové kameny, rolfing, reiki a mnoho dalších. Některé techniky a terapie si přiblížíme podrobněji. Ostatní někdy příště:-)

AROMAMASÁŽ

Tento druh masáže a terapie využívá nosné rostlinné oleje (mandlový, olivový, slunečnicový, sezamový aj.) a vonné složky rostlin (éterický olej) s cílem zklidnění či stimulace, změny mysli a nálady, zjemnění pokožky, navození poznání a harmonie těla s přírodou. Je to právě využití různých vůní na organismus ve spojení s masážními hmaty. Éterické oleje jsou těkavé látky, které působí jednak po vdechování do čichového centra a ovlivňují nervový systém, čímž působí více na psychiku. Přes nosný olej se látky dostávají do pokožky a pronikají do krevního oběhu, čímž více působí na tělesnou stránku.

MANUÁLNÍ LYMFODRENÁŽ

Významlymfatického (mízního) systému znali již v Babylonu a starověkém Egyptě. V současné podobě se jedná o léčebnou metodu, která využívá speciálních hmatů s cílem podpory vyplavení odpadních látek z těla – detoxikaci. Urychlením toku lymfy touto masáží, podporujeme látkovou výměnu a imunitní systém, významně pomáhá ke zlepšení metabolismu a tím přispívá ke zlepšení fyzické kondice, napomáhá k odstranění celulitidy a zmírnění otoků.

MERIDIÁNOVÁ MASÁŽ

Tato zajímavá alternativa využívá koncept tradiční čínské medicíny a zjednodušeně vychází z existence energie „čchi“. Energie proudí v těle systémem drah a kanálků a vyživuje tělo. Pokud proudí bez omezení a je dostatečně silná, jedinec je zdravý. Pokud dojde k blokaci, ať ve smyslu málo či hodně, vzniká nemoc. Protože energie čchi není dodnes vědecky prokázána a dráhy nelze anatomicky popsat, dochází k zádrhelu mezi západním a východním pohledem na věc. Pracujeme s energií, kterou fyzicky sice neuchopíme, ale snažíme se docílit stavu energetické rovnováhy tím, že pokud je ji někde málo, je třeba ji doplnit, pokud moc, je třeba ji upustit.

Meridiánová masáž pracuje v oblasti nedostatku energie, při masáži po meridiánech (informační kanálky) dochází k zarudnutí. Pokud přetrvá zčervenání delší dobu, je místo pro energii dobře průchodné. Postupuje se po malých úsecích a tahy se opakují nebo se pracuje po celé dráze. Cílem je harmonizace celého energetického oběhu, neodstraňuje se nějaký symptom. Vše souvisí se vším a tok energií v meridiánem se vzájemně ovlivňuje. Metoda je bezpečná, při masáži se používá mosazná tyčinka, odpadá tím strach z jehel, které se využívají například u akupunktury.

SHIATSU

Japonská technika celostní medicíny se dostává čím dál více po hledáčku zájmu i u nás. Též pracuje s prouděním životní energie a věděním, že lidská mysl i tělo mají velkou schopnost sebeuzdravení. Terapie probíhá na podložce a přes oblečení, nejsou potřeba žádné pomůcky. Terapeut pracuje prsty, někdy i dlaní a lokty. Skrze dotek dochází k blízkému propojení terapeuta a klienta, technika je velmi kontaktní. Délka terapie je individuální, začíná se pohovorem, pracuje se s energií a mohou se v průběhu uvolňovat emoce jako je smích, vztek, pláč či únava. Práce s životní energie souvisí s životním stylem, cílem shiatsu je opět dostat tělo a duši do rovnováhy. Vhodná je terapie pro muže i ženy, pro všechny věkové kategorie, při akutních i chronických obtížích, i jako prevence, kdy se stává zdrojem energie, radosti a spokojenosti.

REFLEXNÍ TERAPIE

Reflexní masážní terapie je tisíce let stará metoda pocházející z Asie (Čína, Vietnam, Indie). Technika je založena na principech reflexních plošek, které odpovídají příslušným orgánům a oblastem těla. Jemným tlakem těchto bodů můžeme posílit nebo zklidnit příslušný orgán nebo část těla, proto můžeme působit lokálně, ale také vzdáleně. Naše orgány se promítají na různých částech našeho těla – na obličeji, uších, jazyku, dlaních, plosce nohy, oční duhovce. Reflexní terapie se nejčastěji provádí na nohou a rukou, kde jsou plošky snadno přístupné a citlivé, končí tam většina meridiánů. Chodidla mají velký význam i ve spojení s Matkou Zemí.

Nejpřirozenější formou reflexní terapie je chůze naboso. Můžete si vyzkoušet i různé stimulační rohožky, míčky a ježky nebo si dát do bedýnky oblázky. Sami pocítíte zlepšení, když si noha po počátečním tlaku či bolestivosti zvykne.

Na reflexních zónách se provádí přesná diagnostika, plošky orgánů, které jsou oslabené, reagují bolestivě, výše bolestivosti udává stupeň narušení. Tlakem stimulujeme, hlazením uklidňujeme, masáží navíc dochází k harmonizaci nervového systému, stimulaci krevního a mízního oběhu, zlepšení trávení a posílení imunity.

Toto byla jen malá ochutnávka různých alternativních přístupů a metod. Doufám, že jsem Vás trochu inspirovala k objevování nového a věřím, že se nám již brzy otevře možnost nějakou další formu terapie vyzkoušet i v praxi, neboť dotyk je nenahraditelný.

Přeji nám všem, ať najdeme v sobě láskyplnou sílu na sebeuzdravení, životní harmonii a radost, ale i sílu v případě potřeby požádat o pomoc, která bude nástrojem opět k vlastnímu uzdravení…

Barbora Jarolímková, fyzioterapeutka CPA